Nyheter

Filmer som visar nya möjligheter från skogen

2014-04-07

SP Processum lanserar fem filmer i samarbete med Världsklass 2015, Örnsköldsviks kommun, vilka beskriver olika projekt inom klustersamarbetet Framtidens Bioraffinaderi. Filmerna beskriver bredden av utvecklingsprojekt och spetsforskning som sker inom bioraffinaderiområdet. De handlar om grönt kol, träd som blir tråd, stallströ av fiberrester, snabbare jäsningsprocess och fiskfoder från fiberslam.

– Vi har tagit fram fem filmer för att visa ett litet axplock av de projekt vi inom SP Processum tillsammans med våra partners och medlemmar bedriver, säger Jennie Söderström ansvarig för kompetens och innovation vid SP Processum. I arbetet för ett mer hållbart samhälle behövs forskning och samarbete för att på bästa sätt utnyttja det skogen kan ge också som råvara för gröna produkter. Även processernas sidoströmmar är viktiga källor för att hitta nya produkter och användningsmöjligheter.

– MoRe är ett av medlemsföretagen i SP Processum och deltar i flera olika projekt inom tillväxtinitiativet Framtidens Bioraffinaderi, säger Stefan Svensson. Det är en spännande utveckling som vi aktivt deltar i och där piloter spelar viktiga roller. I våra lokaler finns förutom våra egna piloter, åtta av SP Processums pilotutrustningar med inriktning bioraffinaderi. Ett bra exempel på kombinerade resurser är värdekedjan från träd till tråd där MoRe har piloter från vedråvara till viskoslösning och där kedjan blir komplett med SP Processums spinnpilot.

Filmerna kan ses och laddas hem via denna länk:
http://vimeo.com/spprocessum/videos