Nyheter

Förbehandlingsreaktor under installation

2014-09-10

SP Processums förbehandlingsreaktor har byggts vägg i vägg med MoRes pilotkokeri. Under fjärde kvartalet sker intrimning och de första försöken kommer att genomföras. Med förbehandlingsreaktorn sönderdelas lignocellulosan som ett första steg i en processkedja. För MoRes kunder innebär tillgången till denna pilot ytterligare en möjlighet att utveckla nya processer och produkter.

Piloten består av en förbehandlingsreaktor och ett expansionskärl. Reaktorn har en volym på cirka 40 liter och är konstruerad för att tåla tryck på över 30 bar och en temperatur på 230 oC. Reaktorns värmesystem är baserat på ånga, både direktånga och indirekt av själva reaktorn då den är dubbelmantlad. Reaktorn är byggd för att tåla både sura som alkaliska betingelser. Piloten styrs av ett modernt styrsystem, DeltaV.

– I reaktorn behandlas lignocellulosa av olika typer med direktånga under högt tryck, berättar Torbjörn Sjölund, processkonsult hos MoRe Research. Vid tömningen ner i expansionskärlet fås en ångexplosion som frilägger och sönderdelar fibermaterialet så att t.ex. enzymer i efterföljande processteg får möjlighet att hydrolysera det sönderdelade fibermaterialet.

– Vi är mycket nöjda med att SP Processum placerat ytterligare en pilotutrustning i våra lokaler, säger Stefan Svensson. Tillgången till MoRes, och SP Processums piloter, gör att våra kunder inte själva behöver investera i, och driva, egna piloter inom bioraffinaderiområdet. Vi kan på ett kostnadseffektivt sätt hjälpa kunderna att hitta fler möjligheter till nya produkter och processer.

För mer information, kontakta

Torbjörn Sjölund, tel. 0660-758 21, mobil 070-658 58 21, E-post