Nyheter

Företagsforskarskolan VIPP från Karlstads universitet höll höstmöte i Örnsköldsvik

2014-10-15

Företagsforskarskolan VIPP vid Karlstads universitet har hållit sitt höstmöte i Örnsköldsvik och passade på att få information om, och besöka, Domsjö Fabriker, MoRe Research och SP Processum.

– VIPP står för värdeskapande i fiberbaserade processer och produkter, berättar professor Lars Järnström, Karlstads universitet. Företagsforskarskolan tar ett helhetsperspektiv och kombinerar djupet i de olika doktorandarbetena med en bred syn.

– Det är viktigt att doktoranderna kan se vad som är värdeskapande, ser miljö och energikonsekvenser samt har kunskap om processtekniska möjligheter och begränsningar. Målet är att doktorandutbildningen ska ge verktyg för att nyttiggöra kunskapen så att resultaten av deras arbete blir så användbara som möjligt.

– Det är roligt att VIPP valde att lägga sitt höstmöte till Örnsköldsvik, vilket är ett värdefullt kvitto på att den utveckling som pågår här inom cellulosa och bioraffinaderi är intressant, säger Stefan Svensson. MoRe är, tillsammans med Domsjö Fabriker, industripartner till en av doktoranderna i forskarskolan - Raghu Deshpande. Syftet med hans doktorandarbete är att ta fram ny kunskap om sulfitkokning med natrium som bas för att optimera process- och produktegenskaper.  

Vid höstmötet fick doktorander och handledare se processen i Domsjö Fabriker, de analys- och pilotmöjligheter som MoRe Research har samt SP Processums piloter.