Nyheter

Från Ved till Tyg samlade skogs- och textilindustrierna

2014-03-13

Den 6 mars anordnade Nordisk Papperstidning i samarbete med ÅF en minikonferens riktad mot såväl producenter av dissolvingcellulosa som textilindustrin. MoRe Research, som har en komplett kedja av pilotutrustningar från ved till tråd, var givetvis på plats representerad av vd Stefan Svensson.

– Det var en mycket intressant dag som visade hur många företag hoppat på tåget och producerar dissolvingmassa för textiländamål, säger Stefan Svensson. Det är viktigt att öka förståelsen mellan skogs- och textilbranscherna och återkommande berördes frågan om möjligheterna att så småningom bygga upp en kedja från svensk råvara till svenska textilier. Det fanns ju en gång i tiden en stor tillverkning av dissolvingcellulosa baserad på sulfitmetoden. Hur många vet förresten att det snart är hundra år sedan man 1917 i Vansbro först lyckades tillverka rayonfiber enligt viskosmetoden? Vansbro som annars är mest känt som Björn Skifs födelseort.

– Sara Hellström, tidigare MoRe och numera Domsjö, berättade om hur Domsjö nyttjar piloter i sitt utvecklingsarbete. Den pilotkedja som användes som exempel är den som vi har på MoRe och som är tillgänglig för såväl akademisk forskning som tillämpad kommersiell utveckling. Särskilt intresse tilldrog sig spinnpiloten som SP Processum placerat hos MoRe. I den efterföljande paneldebatten diskuterades också behovet och fördelarna med den större viskoslösningspilot som MoRe kommer att investera i.

– Även Stefan Sandberg, platschef Södra Mörrum, och Lars Winter, VD Domsjö Fabriker höll mycket intressanta föredrag om sina företags satsningar inom dissolvingområdet. Lars Winter passade under konferensen på att utse sin kollega Sara Hellström till Spinn(del)kvinnan, en passande titel då det verkligen behövs superhjältar för att branschen på bästa sätt ska klara de spännande utmaningar vi står inför

På bilden: Joel Svedlund, Sara Hellström, Sara Winroth och Erik Bresky. Foto: Mikael Hedlund, Nordisk Papperstidning.