Nyheter

Kemilaborationer för lågstadieelever med MoRe Research

2014-12-08

Varje år arrangerar den kommunala teknikskolan KomTek en minifestival i Naturvetenskap och Teknik, NoT-dagarna, riktade till elever i grundskolan och gymnasiet i Örnsköldsvik. De pågår under 4 dagar och aktiviteterna för de olika stadierna i grundskolan är inriktade på utmaningar, medan aktiviteterna för gymnasieeleverna består av föreläsningar som Umeå universitet håller.

Tema för NOT-dagarna är alltid förnybar energi och energiomvandling och varje år fokuseras på ett av elementen; sol, vind eller vatten. Årets tema var ”Förnybar energi med vatten som energikälla”. MoRe Research deltog under lågstadieelevernas dag och platsen var passande nog Sliperiet där totalt 29 lågstadieklasser samlats. Sliperiet var mellan åren 1926 och 1947 ett sliperi för tillverkning av slipmassa men är numera en ungdomsarena för kultur- och fritidsverksamhet.

– MoRe deltog med ”Liten kemilaboration med MoRe Research”, berättar Elly Westberg, MoRe. Vi hade fem förbokade klasser som under 40 minuter hade kemi med oss. Vi visade vattnets tre aggregationsformer, dvs. som fast-, flytande- och gasfas. På tre stationer kunde man sedan testa olika kemiska experiment. Under fyra mycket hektiska, men roliga, timmar hade vi 95 intresserade ungdomar hos oss.

– Det är mycket viktigt att vi deltar i aktiviteter som NoT-dagarna, säger Stefan Svensson. Intresset för kemi och andra naturvetenskapliga ämnen sjunker tyvärr bland skoleleverna och därför är det viktigt att vi, och andra företag som behöver anställda med naturvetenskapliga kunskaper, på olika sätt bidrar till att väcka intresse för kemi. En investering för framtiden!

Från MoRe deltog Vesna Vukovic, Madeleine Nordquist, Elly Westberg, Samir Boumaiza och vår exjobbare Johanna Eriksson.