Nyheter

KTH på studiebesök hos MoRe

2014-10-10

För femte året i rad besökte studenter MoRe och andra företag i Domsjö utvecklingsområde. Studiebesöket, som organiserades av SP Processum, ingår som en viktig del i KTH:s kurs Biofibre Chemistry och i år deltog sexton studenter i besöket.

Biofibre Chemistry är en 7,5 poängs kurs på D-nivå. Studenterna ska efter genomgången kurs bland annat känna till vedens morfologi liksom vedkomponenternas kemiska struktur, kunna göra kolhydrat- och lignin analyser, kunna olika separationsprocesser på makro- och mikronivå liksom processer och produkter i ett bioraffinaderi.

– Det är alltid inspirerande att få visa upp vad vi inom bioraffinaderiklustret Framtidens Bioraffinaderi gör inom forskning, innovation och produktion, säger Jennie Söderström, SP Processum och ansvarig för studiebesöket från KTH. Här i Domsjö utvecklingsområde finns allt samlat, vilket gör att studenterna får se i praktiken det de studerar i teorin. 

– Vi har i år fler studenter än tidigare som läser Biofibre Chemistry, berättar Monica Ek professor i träkemi vid KTH och kursansvarig. Jag är säker på att ett av skälen till detta är det årliga studiebesöket till Örnsköldsvik. Det är ett bra tillfälle att få se exempel på alla material och kemikalier som kan produceras, liksom att se hela processen från planta till textilfiber samt analysinstrument och pilotanläggningar.

– För oss på MoRe är det lika roligt varje år att kunna berätta om vår verksamhet och att få visa vår bredd av pilotutrustningar från ved till papper och textilfiber såväl som våra analysmöjligheter, säger Stefan Svensson. Samtidigt påminns man lite själv om studietiden på KTH och de förväntningar som man kände inför möjligheten av att jobba inom vår fascinerande industri.

Inblandade företag i studiebesöket var AkzoNobel, Domsjö Fabriker, Holmen Skog, MoRe Research, Sekab och SP Processum.