Nyheter

Lars Sundvall höll föredrag om viskosutvärdering på ZELLCHEMING 2014

2014-06-24

Sara Hellström, en tidigare medarbetare på MoRe Research, skulle ha hållit ett föredrag på ZELLCHEMING 2014 med titeln ”Characterisation of Dissolving Pulps, Experiences with Treiber Equipment”. Tyvärr insjuknade hon, varför Lars Sundvall istället höll detta föredrag.

MoRe Research har en komplett kedja av pilotutrustningar för att kunna gå från vedråvara till färdig viskoslösning. För två år sedan kompletterades denna kedja med att SP Processum investerade i en spinnpilot. Sara Hellström gjorde under sin tid på MoRe Research omfattande studier av hur olika dissolvingcellulosor regerade i olika viskosprocesser. Baserat på sina studier kunde Sara konstatera att nuvarande standardmetoder inte räcker för att kunna förutsäga processbarheten av olika dissolvingcellulosor i olika viskosprocesser. Metoderna bör kompletteras med Treiber-utvärdering.

I och med att Sara tyvärr inte kunde presentera resultaten av sina studier presenterades dessa av Lars Sundvall, avdelningschef för Processteknik hos MoRe. Nedan finns ett abstract av föredraget som Sara förberett:

“Characterization of dissolving pulps for production of viscose has become more and more important along with the growing competition on the market. Pulp producers are required to know the unique characteristics of their products compared to competitors but also viscose producers show an increased interest in how to choose dissolving pulps with specific properties suitable for their process. Many features of dissolving pulps can be analysed with standard analysis methods and through these characteristics the behaviour of the dissolving pulp in the viscose process can be predicted. However, for a final evaluation on the applicability of a dissolving pulp in the viscose process Treiber testing; meaning production of viscose dope in micro pilot scale followed by viscose analyses such as filterability (Kw), is often a very useful tool. The presentation will cover possibilities and limitations when using Treiber testing for evaluation of the applicability of dissolving pulps for viscose production.”

Sara Hellström arbetar nu hos Domsjö Fabrikers innovationsenhet DomInnova.