Nyheter

Magnus Lidgren ökar kapaciteten inom blekning

2014-02-24

MoRe har sedan en tid haft stor efterfrågan och ett hårt tryck inom blekningsområdet. För att öka kapaciteten har Magnus Lidgren visstidsanställts på tre månader. Magnus har tidigare arbetat hos Metso i Sundsvall och är väl förtrogen med såväl labblekningar som fysikalisk provning.

Vi har sedan en längre tid haft en mycket stor efterfrågan av blekningsrelaterade tjänster och därför är det bra att vi nu har fått en kvalificerad förstärkning inom området, säger Stefan Svensson. Blekning ingår i såväl den traditionella massatillverkningen som vid framställning av specialcellulosa för olika applikationer, vilket för oss har resulterat i ett ökat antal blekeriuppdrag.