Nyheter

Mikroorganismer i papper och kartong

2014-05-14

MoRe kan nu odla mikroorganismer i papper och kartong enligt metoderna Scan-C 60:02 P, Scan-P81:02, Massa, papper och kartong. Mikrobiologisk undersökning – Totalt antal kolonier – Metod med torr rehydrerbar film.

När man tillverkar papper och kartong i kontakt med livsmedel är det nödvändigt att kontrollera bakteriehalten i slutprodukten. Metoderna Scan-C 60:02 P, Scan-P81:02 säger inte allt, vi vet t.ex. inte vilka som växer, men metoden är standardiserad och fungerar bra som en kontroll att använda även i bruk.

Kontaktperson: Elly Westberg, tel. 0660-75003  E-post