Nyheter

MoRe besökte symposium om membranfiltrering

2014-11-03

15th Nordic Filtration Symposium hölls tidigare i höst i Lund och en av deltagarna var Alf Gustafsson från MoRe. Presentationerna handlade om olika forskningsprojekt på området liksom olika praktiska möjligheter.

– Vi använder vår pilot för membranfiltrering i många kundprojekt och därför är det viktigt att veta vad som sker inom området, säger Alf Gustafsson. Vid längre körningar kan filtren sätta igen, varför det var intressant att höra om hur man med hjälp av s.k. backpuls kan rengöra dem. Andra föredrag handlade om hur en råvara kan utvinnas ur en befintlig ström för produktion av en högvärdig produkt som exempelvis biodiesel.

– Membranfiltrering är en användbar teknik, vilket jag märker på våra uppdrag. Vi kan med hjälp av membranfiltrering göra förundersökningar åt kunder som vill plocka ut komponenter ur en befintlig procesström. Genom att välja olika membran kan exempelvis molekyler av ett visst molekylviktsintervall separeras ut.

– Förutom möjligheten att utvinna råvaror för efterföljande processer kan tekniken också användas för att ur en avloppsström koncentrera upp det som ska tas om hand. Andra kunder ser membranfiltrering som en möjlighet att rena avloppströmmar och använda det renade permeatet som tvättvätska. Det går också att återvinna bestrykningssmet med hjälp av denna teknik.

– Oavsett användningsområde, är förstudier med hjälp av vår filtreringspilot ett kostnadseffektivt sätt att utvärdera möjligheter och konfiguration av filter för den fullskaliga processen, slutar Alf.