Nyheter

MoRe deltar i doktorandprojekt

2014-06-02

Umeå universitets företagsforskarskola söker doktorand i kemi för ett projekt om mekanisk förbehandling av vedråvara för massabruk och bioraffinaderier. Projektet bygger på samverkan mellan Umeå universitet samt FoU-företag och forskningsinstitut i Örnsköldsvik, vilket inkluderar MoRe Research, MCS, SP Processum och SP Energiteknik.

Forskningen är inriktad mot massa-, pappers- och bioraffinaderiindustrin och är fokuserad på en nyutvecklad typ av flishugg. Målet är att utvärdera flisens egenskaper genom kemisk och strukturell analys, samt genom att testa och jämföra olika typer av flis i olika processer i pilot- och demoskala. I forskningen kommer infrastruktur på Domsjö utvecklingsområde i Örnsköldsvik att användas. Förutom flishuggar omfattar detta även infrastruktur som pilotkokeri och olika typer av reaktorer som används för att studera bioraffinaderiprocesser

– Jag hoppas att projektet får många kvalificerade sökande eftersom området har betydelse för skogsindustrin och för en framväxande bioraffinaderiindustri, kommenterar Stefan Svensson. Projektet är också knutet till den strategiska forskningssatsningen Bio4Energy, som har fokus på bioenergi och bioraffinering av lignocellulosa.

För mer information klicka här 
OBS! Antagningstiden har förlängts till i juli.