Nyheter

MoRe investerar i större viskoslösningspilot

2014-03-17

MoRe fortsätter satsningen inom dissolvingområdet och har för avsikt att investera i en större viskospilot. Förprojektering pågår och piloten beräknas vara i drift under 2014.

– Skälet till investeringen är att vi kontinuerligt märker en allt större efterfrågan på tjänster inom dissolving-/viskosområdet och kapaciteten hos vår nuvarande viskoslösningspilot räcker inte längre till, säger Stefan Svensson. Därför har vi för avsikt att investera i en större pilot för att kunna svara upp emot den stora efterfrågan vi har och för att kunna erbjuda kostnadseffektiva och snabba försök. MoRe kan således fortsätta att spela en viktig roll i utvecklingen av att använda skog som råvara för textilier.

Viskospiloten omfattar alla steg från cellulosa till viskoslösning. I merceriseringssteget behandlas cellulosa med lut till en slurry, vilken pressas för att få alkalicellulosa. Vid rivningen sönderdelas den pressade alkalicellulosan för att öka reaktionsytan. Detta ger en jämnare syrefördelning i efterföljande förmognadssteg samt en bättre upptagning av koldisulfid vid sulfidering. I förmognadssteget minskas viskositeten (DP) till lämplig nivå för vidare spinning av tråd. Efter sulfideringssteget sker upplösning och eftermognad, varefter lösningen är färdig att spinnas till viskostråd, s.k. filament.

I viskospiloten kan enskilda massor, liksom olika cellulosablandningars lämplighet för viskostillverkning utvärderas. Man kan söka lämpliga processparametrar till respektive cellulosa liksom lämplig cellulosa till en viss viskosprocess, göra screening-försök, utvärdera olika processkemikalier, testa olika additiv för fiberegenskaper och så vidare.

Länk till filmen om viskostillverkning

Kontaktperson: Lars Sundvall,
Tel: 0660-750 40, mobil: 070-526 52 21, E-post