Nyheter

MoRe köper nytt labbdatasystem

2014-10-15

Implementeringen av MoRes nya labbdatasystem pågår för fullt och beräknas vara genomförd vid årsskiftet. Det nya systemet erbjuder snabbare informationsmöjligheter och öppnar ett antal nya möjligheter för kunderna. Systemet heter O3 Lims och har levererats av Bytewize. Ett labbdatasystem hanterar arbetsflödet av analyser och håller reda på vad som ska göras, när det ska göras och strukturerar uppgifterna.

– Vårt nuvarande labbdatasystem, Labflex, bygger på en gammal teknisk plattform och skulle behöva uppgraderas från grunden för att fungera i framtiden. Istället för att uppgradera Labflex tog vi beslut om att investera i O3 Lims som bättre uppfyller våra och kundernas behov. Vi får nu ett modernt system som ger oss större flexibilitet liksom nya möjligheter, säger Robert Selling, chef för Analysteknik.

– Exempel på förbättringar är nytt rapportutseende, gemensam analysrapport för Kemisk, Fysikalisk och Grafisk Analys och att orderbekräftelserna skickas direkt vid beställning så att kunden redan innan uppdraget är påbörjat kan stämma av att rätt analys är bokad på rätt prov, att svarstiden är korrekt mm. Skulle något vara fel kan vi snabbt reagera och rätta till det redan innan vi påbörjat uppdraget. Andra förbättringar är kundportal där beställaren kan logga in och se status på beställningen och t ex hämta de analyssvar som är färdiga innan alla svar kommit och rapporten skickas. Allt som behövs för att nå kundportalen är en Internetuppkoppling.

– När allt är implementerat kommer vi att mer i detalj informera om de möjligheter och förbättringar som det nya systemet kan erbjuda kunderna, slutar Robert Selling.