Nyheter

Nio bioraffinaderipiloter till nytta för kostnadseffektivt utvecklingsarbete

2014-12-16

Förutom den omfattande uppsättningen av pilotutrustning från flisning till blekta massor och papper av olika typer, finns hos MoRe också nio pilotutrustningar som kan användas i utveckling av t.ex. bioraffinaderiprocesser och produkter. Dessa piloter ägs av SP Processum, men eftersom de finns i MoRes lokaler har vi också tillgång till dem för våra kunders räkning.

– Ursprungligen bestod SP Processums pilotpark hos MoRe av åtta piloter men sedan en tid har även en förbehandlingsreaktor tillkommit, varför det nu finns nio piloter som vi erbjuder våra kunder i olika projekt, säger Stefan Svensson. Genom att kombinera piloter från MoRe och SP Processum kan en rad nya intressanta process- och produktlösningar inom bioraffinaderi studeras och utvecklas. Skalan är ändamålsenlig för kostnadseffektivt utvecklingsarbete.

De piloter som SP Processum har i våra lokaler är följande; Bioreaktor, dekantercentrifug, filterpress, förbehandlingsreaktor, höghastighetscentrifug, kvarn, reaktorer för kemiska synteser, spinnpilot och vätske-vätske extraktion.

Länk till mer information om bioraffinaderipiloterna.