Nyheter

Nytt FTIR hos MoRe

2014-06-24

När det 14 år gamla FTIR -instrumentet (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) havererade uppstod problem eftersom det är en vital del av MoRes resurser för att hitta orsaken på olika process- och produktproblem hos kunderna. Ett nytt instrument har köpts och finns sedan i början av juni på plats. Leverantör är likt tidigare Perkin Elmer. Kön av analyser har nu betats av.

– Genom att kombinera ljusmikroskopi, SEM, FTIR och ibland också GCMS har vi mycket goda möjligheter att hitta orsaken till olika process- och produktproblem, säger Robert Selling, avdelningschef för Analysteknik. När vårt gamla FTIR-instrument havererade blev det bråttom att skaffa ett nytt så att inte kunderna skulle bli lidande. Inom en månad hade vi det nya instrumentet på plats.

– Vårt nya FTIR-instrument är naturligtvis modernare och mikroskåpet, som är en del av FTIR instrumentet, har en högre upplösning än det gamla, vilket gör att bilderna blir tydligare och därmed lättare att studera. Vi får i och med det ännu större möjligheter att hitta svaren på olika kundproblem.

Jag vill tacka både kunderna för visat tålamod och vår specialist på FTIR, Leif Kassman, för allt övertidsarbete han gjort den senaste tiden för att beta av kön av FTIR-analyser. En försening gläder naturligtvis ingen, men jag kan inte låta bli att citera en rad ur ett email som en kund skickade;

Förstår att er FT-IR lagt ner, så mycket prover som vi skickar. Vi är mycket nöjda med er service och att vi har tillgång till ett lab med historiska data från tidigare analyser. Helt ok att det blir väntetid ”si så där” vart 14.e år.

Kontaktperson för FTIR Leif Kassman 070 373 98 74, E-post