Nyheter

Nytt styrsystem för effektmätning på tissuepilotens Yankeecylinder

2014-11-03

MoRes experimentpappersmaskin, XPM, är utrustad med ett vanligt torkparti och en Yankeecylinder. Vi kan därför tillverka såväl tissuepapper som papper, vilka av olika skäl kräver en mycket slät yta utan att den åstadkoms genom att glätta hårt, något som reducerar bulken.

MoRe har investerat i ett nytt styrsystem för XPMs Yankeecylinder. Resultatet är att de sju elementen som värmer upp cylindern kan hålla dess temperatur med en maximal variation på +/- 1 oC.

– När vi kör kan vi mäta adhesionen mellan papper och cylinder, temperatur och elförbrukning, berättar Jan-Ove Häggström, ansvarig för XPM. Sammantaget ger det information om hur svår- eller lättorkat ett visst papper med en viss sammansättning är. Uppgifterna räknas om till elförbrukning per tidsenhet, vilket ger en indikation på hur papperets sammansättning påverkar energiförbrukningen i en fullstor maskin.

– Genom att vi nu har denna möjlighet kan vi exempelvis vid samma cylindertemperatur utvärdera påverkan av olika massasammansättningar, säger Tommy Nordin, processkonsult på MoRe Research. Vi kan också hitta den optimala cylindertemperaturen för en viss sammansättning av ett speciellt papper.

– Som alltid är det kostnadseffektivare att genomföra försök i liten, men realistisk, skala, i vår XPM än i en stor maskin, betonar Jan-Ove Hägglund. Det nya styrsystemet ger tillverkare av tissuepapper, MG-papper och andra produkter som kräver en Yankeecylinder möjligheter att enkelt utvärdera energikonsekvenserna av olika massablandningar, kemikalietillsatser m m.