Nyheter

Ovanliga mätningar är inte ovanligt

2014-03-18

Det är inte ovanligt att en kund har ett problem som kräver mätningar som inte klaras av med vanliga instrument. Då kan i många fall MoRe ha en lösning på problemet.

– Ofta gör vi tillfälliga apparatuppställningar för att lösa ett akut problem som en kund har, berättar Jan-Erik Hägglund som tillsammans med Gunnar Nordlöf och Tommy Nordin svarar för utveckling och byggande av specialapparater. Det gör vi snabbt genom att vi har en mängd givare, stegbord, datorprylar m m på hyllan, som vi bara sätter ihop för att göra en anpassad mätning av det specifika problemet. Ibland behåller vi uppställningen för en viss tid för att sedan återvinna komponenterna för nästa uppställning, ibland resulterar det till att vi får en beställning att bygga en permanent apparat.

– MoRe har stor kompetens när det gäller massa- och pappersprocesser, vilket vi parar med kunnande inom elektronik och mjukvaror för att utveckla specialinstrument för speciella behov. Vi har lätt att förstå kundens behov och därmed stora möjligheter att kunna ta fram en apparat som svarar mot kundens behov. Exempel på apparater vi byggt är olika struktur-ytjämnhet/planhetsmätare och bildanalysbaserade mätare för mätning av olika defekter.

– I likhet med när det gäller process- eller analysprojekt som vi gör på uppdrag av våra kunder, har vi även på apparatsidan samma neutralitets- och sekretess- och IPR-policy. Därför kan vi inte utan medgivande av kund berätta mer ingående om olika utrustningar vi byggt.

– Ett undantag från vår verksamhet med att bygga mätapparater i korta serier, ofta bara i ett exemplar, är DDA, Dynamic Drainage Analyzer, vilken vi bygger och vidareutvecklar på uppdrag av PulpEye AB. DDA är ett mätinstrument som simulerar avvattningsförloppet på virapartiet och används för att se hur avvattningsförloppet påverkas beroende massatyp, malning, mäldkemikalier m m.

Kontakt:
Jan-Erik Hägglund, tel. 0660-750 97, mobil 070-398 16 07, E-post
Tommy Nordin, tel. 0660-750 94, mobil 072-587 50 05, E-post