Nyheter

Pilot för kontinuerlig vätske-vätske-extraktion hos MoRe

2014-03-17

Kontinuerlig vätske-vätske-extraktion används i kommersiella sammanhang för att rena fram intressanta ämnen ur procesströmmar. SP Processum har investerat i ett antal pilotutrustningar, av vilka åtta finns hos MoRe och är därmed tillgängliga för olika kundprojekt. Möjligheten att ta fram och utveckla fler produkter från procesströmmar blir allt mer aktuellt och här har MoRe tillgång till en rad intressanta utrustningar.

Principen för denna enhet är att två icke blandbara vätskor förs motströms i en gjuten form med givna kanaler, där överföring av komponenter mellan vätskorna sker från procesströmmen till extraktionsmedlet. En förutsättning är att komponenterna av intresse har en större benägenhet att trivas i extraktrationsmedlet, enkelt utryckt enligt principen ”lika löser lika”. I de små runda hålrummen mixas provströmmen och extraktionsmedlet. I behållarna till höger separeras extraktionsmedlet och provströmmen. Detta sker sedan flera gånger, därav namnet kontinuerlig vätske-vätske extraktion. I piloten kan så låga flöden som ner mot 3 ml/min köras.

– Genom denna utrustning kan organiska föreningar utvinnas ur exempelvis restströmmar, berättar David Blomberg FoU-ingenjör hos SP Processum. Vi har exempelvis nyligen genomfört ett försök med piloten. Vårt intresse var att hitta en snabb och effektiv metod att extrahera ut ett par intressanta komponenter ur en specifik restström och vi är mycket nöjda med resultatet.

– För oss på MoRe Research är det en bra möjlighet att SP Processum placerat åtta av sina pilotutrustningar inom bioraffinaderiområdet hos oss, säger Stefan Svensson. Därigenom kan också våra kunder få nytta av utrustningarna och vad som kan åstadkommas med dem.

De pilotutrustningar som SP Processum har placerat hos MoRe Research är; Vätske-vätske extraktion, höghastighets- respektive dekantercentrifug, spinnpilot, bioreaktor, filterpress, kvarn samt kemiska reaktorer i ett ATEX-klassat rum.

För mer information, kontakta gärna
Konrad Elmgren, tel. 070-508 90 44, E-post