Nyheter

PulpEye - en viktig del av MoRes analysutrustningar

2014-12-12

PulpEye, som många bruk inom och utom Sverige använder för analyser av olika massaegenskaper online, används också av MoRe i många kunduppdrag. Faktum är att utvecklingen av själva grundenheten skedde i MoRes lokaler för mer än tio år sedan.

– Vi använder vår PulpEye till att analysera fiberegenskaperna i de utvecklingsprojekt vi bedriver tillsammans med våra kunder samt även för att karakterisera kundernas massor i deras kontakt med sina kunder, berättar Lars Sundvall, chef för Processteknik hos MoRe. Det vi mäter med PulpEye är: fiberlängd, fibercurl, fibercoarseness och fiberbredd liksom fines spet och kinks.

– MoRe bedriver många projekt med flera olika typer av råvaror, vilka ställer stora krav på fiberanalysatorn. Vi kan, efter en mild delignifiering av materialet, exempelvis mäta på utgångsmaterialet ved och ettåriga växter. Sedan använder vi naturligtvis mätaren för att analysera massor efter de olika processtegen i fabrikerna och även från motsvarande massor framställda i laboratoriet.

Nyligen arrangerade PulpEye sitt fjärde användarmöte, PUG-14, där Tommy Nordin från MoRe deltog.

– Det var första gången som jag var på ett möte för PulpEye-användare. Speciellt intressant var det att höra bruken använder PulpEye för olika syften och att träffa så många användare. Eftersom jag själv utvecklar olika mätinstrument så var seminariets utvecklingsdel mycket givande. För övrigt har vi en nära kontakt med PulpEye AB eftersom MoRe och PulpEye AB är grannar i samma byggnad.

En intressant sak i sammanhanget är att MoRe legotillverkar Dynamic Drainage Analyzer, DDA, som PulpEye AB marknadsför och säljer över hela världen. Den senast sålda enheten levererades till en kund i Kina. Med DDA åstadkoms en verklighetstrogen simulering av avvattningsförhållandena i en modern pappersmaskin och analysatorn är därför användbar för att till exempel studera effekten av olika kemikalietillsatser till mälden. En PC kontrollerar hela analysen och beräknar avvattningstid och permeabilitet. MoRe använder den egna DDA-analysatorn till att simultant mäta retention, formation och torrsubstans.