Nyheter

Sökes: Doktorand i kemi för mekanisk förbehandling av vedråvara för massabruk och bioraffinaderier

2014-11-07

Forskningen är inriktad mot massa-, pappers- och bioraffinaderiindustrin och är fokuserad på en nyutvecklad typ av flishugg. Målet är att utvärdera flisens egenskaper genom kemisk och strukturell analys, samt genom att testa och jämföra olika typer av flis i processer i pilot- och demoskala.

Forskarutbildningen ingår i Umeå universitets företagsforskarskola och omfattar fyra års heltidsstudier. Tjänsten är placerad i Domsjö utvecklingsområde i Örnsköldsvik och kommer att tillsättas snarast.

– Ur kvalité-, processbarhets- och energibesparingsperspektiven finns det ett stort intresse från industrins sida för den nya flishuggstekniken, säger Stefan Svensson, VD MoRe Research. Denna doktorandtjänst är av stor betydelse och vi kommer att tillsammans med doktoranden vara en aktiv partner i projektet.

– Med denna nya teknik öppnas möjligheten att hantera variationer i inkommande vedmaterial för att få optimal flis för olika användning, säger Per-Gustav Jonsson, Multi Channel Sweden AB. Tekniken medger en individuell flisning beroende på vedråvarans ursprung och växtförhållanden. Jag ser med förväntan fram emot resultaten av doktorandarbetet.

– Projektet bygger på samverkan mellan Umeå universitet och FoU-företag och forskningsinstitut i Örnsköldsvik, vilket i detta fall inkluderar MoRe Research, Multi Channel Sweden, SP Processum och SP Energiteknik, berättar professor Leif Jönsson. Aktuella processer är dels sådana som idag används inom massa- och pappersindustrin och dels sådana som kommer att användas i framtida bioraffinaderier baserade på vedråvara och framställning av gröna kemikalier och nya biobaserade material.

– Träflisens kvalitet är en viktig kvalitetsfaktor vid såväl massatillverkning som vid tillverkning av olika produkter i bioraffinaderier. Dessutom är energiförbrukningen en allt viktigare kostnadsfaktor. Därför har en ny typ av flishugg utvecklats och resultaten av doktorandprojektet kommer att vara en avgörande framgångsfaktor för den nya tekniken. 

I forskningen kommer infrastruktur på Domsjö utvecklingsområde i Örnsköldsvik att användas. Förutom flishuggar omfattar detta även pilotkokeri och olika typer av reaktorer som används för att studera bioraffinaderiprocesser. Forskning inom området har betydelse för skogsindustrin och för en framväxande bioraffinaderiindustri där målet är att kunna ersätta fossila råvaror med förnybara. Projektet är också knutet till den strategiska forskningssatsningen Bio4Energy, som har fokus på bioenergi och bioraffinering av lignocellulosa (www.bio4energy.se).

– Den vi söker bör ha en universitetsutbildning inom bioresursteknik, kemiteknik, kemi, bioteknik, eller ett motsvarande område. Erfarenhet från det skogsindustriella området är naturligtvis meriterande, slutar Leif Jönsson. Sökande bör ha goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk. Kunskaper i engelska är meriterande. Tjänsten tillsätts så snart som vi fått en lämplig sökande.

För mer information, kontakta gärna professor Leif Jönsson. E-post leif.jonsson@chem.umu.se. Telefon 0660-750 11 eller 090-786 68 11. Ansökan, märkt med dnr AN 2.2.1.5-620-14, skickas till jobb@umu.se.

Vi undanber oss kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster i samband med denna utlysning.