Nyheter

SPCIs Höstmöte i Husum och Örnsköldsvik

2014-09-10

SPCI håller i år sitt Höstmöte i Husum den 25-26 november med möjligheter till studiebesök på Metsä Board Husum, Domsjö Fabriker eller MoRe Research/SP Processum. Det senare alternativet innefattar även besök på SP Biorefinery Demo Plant.

Vi arbetar nu med att sätta ihop ett mycket intressant besöksprogram tillsammans med SP Processum och SP Biorefinery Demo Plant, berättar Stefan Svensson. Tillsammans har vi mycket att visa upp, både inom massa, papper och kartong liksom inom bioraffinaderi. Det här är ett område med massor av möjligheter och det vill vi gärna visa upp.

Vår inställning är att vi vill bidra till att skapa nya värden till etablerade produkter och processer och här kan vi göra det. Det senaste tillskottet till de många pilotutrustningarna som MoRe och SP Processum har under ett och samma tak är den förbehandlingsreaktor som SP Processum just byggt i anslutning till vårt pilotkokeri.

En krydda i besöket blir visningen av SP Biorefinery Demo Plant som i demonstrationsskala kan verifiera lyckade bioraffinaderiförsök i labbskala och därmed bidra till utvecklingen av gröna kemikalier, drivmedel och material framställda med olika bioraffinaderiprocesser.

Länk till information om SPCIs Höstmöte.