Nyheter

Studiebesök från SPCI:s Höstmöte 25 november

2014-11-05

I samband med SPCI:s Höstmöte i Husum/Örnsköldsvik den 25-26 november kommer ett av de tre studiebesöken att vara ett kombinerat besök till MoRe Research, SP Processum och SP Biorefinery Demo Plant.

– Vi ser fram emot att få visa upp vår verksamhet och de piloter som gör det möjligt att antingen gå från vedråvara till färdig massa och papper eller kartong, eller från vedråvara till färdigspunnen viskostråd, säger Stefan Svensson. Här finns alla möjligheter att kunna simulera hela processkedjan, eller enskilda delar av den.

I samma studiebesök ingår besök hos SP Processum och visning av deras pilotutrustningar för bioraffinaderiförsök. Som grädde på moset visas också den stora demonstrationsanläggningen, SP Biorefinery Demo Plant, i vilken företag kan testa bioraffinaderiprojekt i stor skala. I Örnsköldsvik finns alltså unika möjligheter att utveckla processer och produkter, både i den mer traditionella värdekedjan och inom bioraffinaderi.

– Många kunder kommer att besöka SPCI:s Höstmöte och för den som så önskar finns det goda möjligheter att i anslutning till mötet ta upp specifika frågor med oss. Kontakta gärna den MoRe-representant du önskar träffa så bokar vi in ett separat möte, slutar Stefan Svensson.