Nyheter

Tomas Gardfors traineekonsult hos MoRe

2014-06-24

Eurocon, en av delägarna i MoRe Research, är ett av fyra deltagande företag i ett pågående traineeprogram. Tomas Gardfors, en av fyra trainees, gör sin tredje period som konsulttrainee hos Eurocon och har engagerats hos MoRe i ett projekt för att utveckla analysmetoder för extraktivämnen.

Traineeprogrammet är ett samarbete mellan Åkroken i Sundsvall och SP Processum. Programmet pågår under arton månader och omfattar två praktikperioder i Örnsköldsvik och två i Sundsvall för varje trainee. Teman för de olika perioderna är produktion, FoI/U, hållbarhet/miljö samt företagsstyrning.

Tomas, som kommer från Örnsköldsvik, har gått civilingenjörsutbildningen Teknisk Kemi vid Umeå universitet och gör denna traineeperiod hos MoRe på uppdrag av Eurocon.

– Jag gjorde mitt exjobb på AkzoNobel hos Expancel i Sundsvall, berättar Tomas. Där fick jag tipset att söka den här traineeutbildningen, vilket jag gjorde när jag fick se upplägget med fyra traineeperioder hos fyra olika företag. Det är perfekt att få vara hos olika företag istället för bara hos ett. Man får uppleva olika företagskulturer, vilket är mycket nyttigt, och man får ett stort kontaktnät tidigt i yrkeslivet.

– Här trivs jag trivs mycket bra och har kommit väl in i arbetet fort på MoRe. Min nuvarande uppgift är att i första hand utveckla analysmetoder för extraktivämnen, men jag kommer att jobba med andra områden när det är färdigställt. Min traineeperiod hos Eurocon/MoRe varar till början av oktober.

– Genom samarbetet med Eurocon får vi förmånen att verka i traineeprogrammet samtidigt som vi får tillgång till en kompetent person för att fokuserat arbeta i ett av våra projekt, säger Stefan Svensson. Vi har positiva erfarenheter av detta sedan tidigare och ser mycket fram emot resultatet av Tomas arbete.