Nyheter

Tryckbarheten i flexotryck kan testas

2014-09-10

Flexotryck har under flera år utvecklats och ger idag en hög tryckkvalitet i en rad applikationer.  MoRe har därför uppdaterat sina möjligheter att serva de kunder som har behov av att testa tryckbarheten hos material i flexotryck.

Flexo används bland annat för tryckning av matförpackningar, wellförpackningar, etiketter, säckar, plastpåsar med flera applikationer där offset av tekniska eller av kostnadsskäl inte är lämpligt. I likhet med andra tryckmetoder ställs också flexotrycket inför allt högre kvalitetskrav för att exempelvis locka kunder att köpa den förpackade varan, eller för att kunden ska kunna läsa instruktioner eller produktinformation på wellådan, etiketten, påsen eller säcken.

MoRe har utrustning för att mäta grundläggande egenskaper för tryckbarheten, som t.ex. kontaktvinkel/ytenergi, ytstyrka och ytjämnhet.

Med vår flexotryckpress IGT F1 kan vi trycka med olika rastertäthet och färgpålägg för att få en uppfattning om papperets tryckbarhet i en stor flexopress, säger Jan-Erik Hägglund. Vi har också varit med i ett projekt tillsammans med Mittuniversitetet där vi testat hybridtryck med flexo-inkjet.

För mer information, kontakta Jan-Erik Hägglund,

tel. 0660-750 97, E-post