Nyheter

Vädersvängningarna påverkar provningen

2014-09-10

Det är inte bara vi människor som påverkas av svängningarna i klimatet, utan även egenskaperna hos papper och kartong. Efter en sommar med extrema svängningar i både temperatur och fukt har det varit extra viktigt med provhanteringen.

Hysteres är en effekt som ger sig till känna inom flera områden, bland annat hur en fiber, och därmed ett papper, uppför sig när den omgivande luftfuktigheten ändras. Om man kommer från en hög relativ luftfuktighet (RH) ner till 50 % RH får man inte samma värde på den absoluta fukthalten som om man kommer till 50 % RH från en lägre relativ luftfuktighet. Därför torkar MoRe ut pappersprover som varit utsatt för ett högt RH-värde till under 35 % RH i ett speciellt klimatrum enligt standard innan konditionering sker till 50 % RH i papperslabbet för efterföljande pappersprovning. På så vis blir resultaten reproducerbara och kan jämföras med tidigare mätningar.

– I våra anpassade lokaler kan vi göra försök och undersökningar av fuktens inverkan på olika pappersegenskaper, berättar Maria Hännström, projektingenjör med ansvar för fysikaliska och grafiska provningar hos MoRe. Vi kan efterlikna temperatur- och fuktförhållanden hos exempelvis tryckerier, konverterare och kontor för att se hur egenskaperna hos aktuella prover av papper och kartong uppför sig. Simulering av en pappersprodukts transport genom olika klimat är också möjlig.

– Självklart kan vi också bestämma hysteres-effekten, och därmed förväntade egenskaper under olika luftförhållanden, för ett visst pappers- eller kartongprov. Beroende på ett pappers förhistoria och sammansättning kan egenskaper variera och göra det mer eller mindre lämpligt för olika applikationer.

För frågor om pappers- och grafisk provning, kontakta gärna

Maria Hännström, tel. 0660-750 48, 070-374 33 59 eller E-post