Nyheter

Anna Svedberg anställd som Marknads- och utvecklingsansvarig hos MoRe

2015-04-01

En ny befattning som Marknads- och utvecklingsansvarig har inrättats hos MoRe Research och den innehas sedan den 9 mars av Anna Svedberg. Anna kommer närmast från en tjänst som utvecklingsingenjör hos Domsjö Fabrikers innovationsenhet DomInnova.

Som ett led i vidareutvecklingen av MoRe har en ny befattning med ansvar för marknads- och utvecklingsfrågor inrättats. Syftet är att strategiskt utveckla MoRes verksamhet och knyta ännu tätare kontakter med såväl nuvarande som potentiella kunder. Dessutom kommer särskild uppmärksamhet att läggas på utveckling av samarbeten med forskningsinstitut och universitet.

– Jag ser verkligen fram emot att arbeta med marknads- och strategiska utvecklingsfrågor för att profilera och utveckla MoRe vidare, säger Anna Svedberg. Under min doktorandtid arbetade jag nära MoRe, som tillsammans med Processum, M-real, BASF, Eka Chemicals och Imerys var industripartner i mitt arbete. Därför känner jag MoRe väl från insidan och vet vilken kompetens och möjligheter som finns här. Dessutom var jag under tiden i DomInnova kund till MoRe, vilket är en erfarenhet som jag kommer att ha nytta av.

– Anna är ingen okänd person för oss utan en mycket kvalificerad medarbetare som vi och våra kunder kommer att ha stor glädje av, säger Stefan Svensson, VD hos MoRe. Anna känner oss både inifrån och utifrån, något som kommer att vara mycket värdefullt i det kommande arbetet. Jag är övertygad om att Anna med sin personlighet, expertis och engagemang, samt erfarenheter av kundkontakter, kommer att bidra mycket till bolagets utveckling.

Anna Svedberg är utbildad civilingenjör i teknisk biologi vid Umeå universitet. Efter examen fick hon en tjänst som industridoktorand med stationering hos Processum samt inskrivning som forskarstuderande vid KTH, avdelningen för Fiber- och Polymerteknologi.  Syftet med doktorandprojektet var att bryta sambandet mellan retention och formation vid papperstillverkning och som en del i hennes doktorandarbete vidareutvecklade hon MoRes RF-maskin. Doktorsexamen togs vid KTH 2012. Sedan 2011 har Anna arbetat som utvecklingsingenjör vid DomInnova med uppgift att i samarbete med kunder utveckla och utvärdera nya cellulosaprodukter.