Nyheter

Bioresursteknik besökte MoRe Research

2015-09-14

De nyintagna studenterna på Umeå universitets civilingenjörsprogram i Bioresursteknik besökte Örnsköldsvik för att få en insikt i de många spännande möjligheter som finns inom kemi och bioteknik. I besöket ingick bland annat en presentation om MoRe Research, liksom SP Processum, samt en rundvandring med visning av bland annat experimentpappersmaskinen och pilotkokeriet.

– För att tillgodose framtida krav på förnyelsebara råvaror behövs civilingenjörer som är utbildade i gränslandet mellan de traditionella utbildningarna i bio- och kemiteknik, säger Tomas Hedlund, programansvarig för Bioresursteknik. Det är en utbildning som ligger helt i tiden när det krävs att samhället ställer om från produkter och energi baserad fossila råvaror till förnybara råvaror. När eleverna utexamineras efter fem år kommer de att ha en intressant arbetsmarknad eftersom både skogs- och kemiindustrierna är allt mer intresserade av nya produkter av förnybara råvaror.

– De tre första åren är gemensamma för alla studenter och innehåller en blandning av kurser i teknik- och ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och matematik. De två sista åren kan studenterna välja antingen specialisering mot grön kemi eller skogsförädling, två för Umeå starka forskningsområden. Vid utformningen av programmet deltog för övrigt representanter för både skogs- och kemiindustrierna i referensgruppen, vilket borgar för deras intresse för utbildningen.