Nyheter

Blivande jägmästare studerade allt från stock till papper och viskos

2015-09-18

Trettiotvå blivande jägmästare besökte nyligen MoRe Research för att lära sig mer om hur vedråvara blir till papper eller viskostråd. Det är femte året som studenter från SLU får en inblick i hela processen med hjälp av MoRes pilotutrustningar.

– I jägmästarnas utbildning ingår studiebesök sedan någon gång på 1980-talet, säger Erik Walfridsson, kursansvarig för kursen Produktkrav - Förädlingsteknik – Vedråvara. Från början var det rena studiebesök hos MoDo FoU och senare hos MoRe Research, men sedan 2011 görs ett fördjupat studiebesök med praktiska uppgifter här. Studenterna får själva göra försök i MoRes pilotutrustningar, vilket gör det hela mer verklighetsnära än ett traditionellt studiebesök. 

Studiebesöket gick över två dagar och avslutades med ett besök av Domsjö Fibers nye VD Lars Samuelsson liksom ett besök hos bioraffinaderiet Domsjö Fabriker för att se hela processen från vedråvara till färdig specialcellulosa och lignin. Fördelen med att göra detta kursavsnitt i Örnsköldsvik är att här finns allt samlat. Besöket är en mycket uppskattad del av studiekursen.

– Hos oss har studenterna fått se hela kedjan från ved till papper eller viskostråd, berättar Elly Westberg, ansvarig för programupplägget hos MoRe. Vi har lagt upp det så att studenterna i grupper har besökt stationer för vedhantering, flisning, kokning, blekning, malning, papperstillverkning, viskos samt ljusmikroskopi och SEM. Studenterna har verkligen fått handgriplig kunskap om vad som sker med veden efter avverkning. Flera av dem kommer att hamna i olika skogsföretag, vilket gör att vi säkert kommer att få kontakt med dem igen i deras kommande yrkesverksamhet.