Nyheter

En ny PFI-kvarn på plats hos MoRe

2015-12-16

MoRe Research har investerat i en ny PFI-kvarn. Den har touch screen, visar energiförbrukningen samt har möjligheter att på ett enkelt sätt ställa in olika malvillkor beroende på kundernas önskemål.

– Den nya kvarnen är lättare att arbeta med, säger Jonathan Salomonsson, laboratorieassistent på MoRe. Det är enkelt att ställa in önskat antal malvarv och presstryck. För standardmetoden ISO 5264-2 för malning i PFI-kvarn är presstrycket 3,33 N/mm men ibland kan en kund vilja ha ett högre eller lägre presstryck för att efterlikna situationen i sina egna kvarnar. Med den här kvarnen är det enkelt att ställa in önskat presstryck och tillgodose dessa önskemål.

– En annan nyhet med den här kvarnen är att den anger energiförbrukningen för varje malningsförsök. Energiförbrukningen är ju något som alla massa- och papperstillverkare arbetar för att reducera. Därför är det en stor fördel med den nya kvarnen att vi i våra försök kan visa hur energiförbrukningen varierar beroende på hur malningen görs och olika massors inverkan på den.