Nyheter

Energimyndigheten stödjer doktorandprojekt om flisning

2015-09-08

Energimyndigheten har beslutat att finansiellt stödja doktorandprojektet där industridoktoranden Jessica Gard Timmerfors ska utvärdera potentialen för en nyutvecklad flishugg av trumtyp. Totalt bidrar myndigheten med 5 miljoner kronor till projektet. Arbetet sker dels hos MoRe Research och dels i industrimiljö.

MCS, Multi-Channel Sweden AB, i Örnsköldsvik har utvecklat en ny typ av flishugg där knivarna sitter på en trumma istället för på en roterande skiva. Praktiskt betyder det att flislängd och tjocklek enkelt kan varieras. Dessutom är flisning med trumma mindre energikrävande.

– Traditionell flisning har utvecklats för att klara kraven från olika kemiska och mekaniska framställningsmetoder för massa, säger Torbjörn Sjölund, projektledare hos MoRe i projektet. Det är fortfarande viktigt men i takt med att vedråvara också går in i bioraffinaderier krävs ny flisningsteknologi. Helt andra krav ställs då på flisens dimensioner för att underlätta förbehandling och efterföljande enzymatiska processteg för produktion av bioraffinaderiprodukter via en sockerplattform.

Jessica Gard Timmerfors är inskriven vid Umeå universitets företagsforskarskola IDS och har professor Leif Jönsson som handledare.

– Hittills har det inte skett någon forskning inom området flisoptimering för bioraffinaderiprocesser, säger Jessica Gard Timmerfors. Det känns fantastiskt roligt att Energimyndigheten ser så positivt på projektet. Skälet är naturligtvis att flisning med trumma förväntas sänka energiförbrukningen i processen.

– Målet för doktorandarbetet är att utveckla forskningen om fliskvalitetens betydelse för både traditionell massaframställning och för bioraffinaderiprocesser, säger Leif Jönsson, Umeå universitet. Arbetet syftar också till att underlätta kommersialisering av MCS teknik för flisning med trumhugg och samtidigt stärka industri och akademi i regionen Örnsköldsvik – Umeå som ett centrum för forskning inom vedbaserad bioraffinaderiteknik.

MoRe Research är en av fem parter i doktorandprojektet. Övriga parter är MCS, SP Processum, Företagsforskarskolan Umeå universitet, Domsjö Fabriker, Munksjö Aspa Bruk och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Förutom av Energimyndigheten och de ingående parterna stöds projektet finansiellt av Kempestiftelserna.