Nyheter

Europas första pilotanläggning för nanokristallin cellulosa

2015-05-25

MoRe Research gör, tillsammans med Holmen och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, en satsning på nanokristallin cellulosa, genom att uppföra en pilotanläggning i Örnsköldsvik. Anläggningen blir den första i sitt slag i Europa och är ett viktigt steg för att intresserade företag i stor skala ska kunna utveckla nanokristallin cellulosa ur cellulosabaserat material.

Nanokristallin cellulosa har många intressanta materialegenskaper och kan användas som exempelvis byggmaterial, biokompositer, tryckt elektronik och färgtillsatser. Verksamheten i pilotanläggningen grundas på det israeliska startup-bolaget Melodeas teknologi.

– Det här är en fantastisk möjlighet för MoRe att vara en del av utvecklingen av nanokristallin cellulosa för kommersiella applikationer, säger Stefan Svensson, VD för MoRe Research. En bidragande orsak till att pilotanläggningen placeras i direkt anslutning till MoRe i Örnsköldsvik är vår djupa kunskap om cellulosa, vår breda erfarenhet av pilotkörningar samt våra omfattande laboratorie- och analysresurser.

– Satsningen på nanokristallin cellulosa är viktig för att realisera hållbara materiallösningar och växla upp bioekonomiområdet, säger Maria Khorsand, VD och koncernchef för SP. Vi bidrar till att göra pilotanläggningen till en miljö som är öppen för alla. SP är verksamt inom många branscher och kommer också att kunna bana väg för kommersiellt intressanta applikationer utanför skogsindustrins traditionella gränser.

– Holmen arbetar aktivt för att nya produkter ska utvecklas baserade på vår svenska skogsråvara, betonar Ola Schultz-Eklund, Direktör för Affärsutveckling och innovation vid Holmen. Nanokristallin cellulosa är definitivt ett intressant material för framtiden.

– Vi är stolta att kunna bidra till implementeringen av Melodeas teknologi för produktion av nanocellulosa tillsammans med nyckelspelare i svensk skogsindustri, säger Yoram Shkedi, VD för Melodea. Det är ett stort steg för kommersialisering av nanocellulosa för olika applikationer.

Holmens deltar som katalysator för att få anläggningen till stånd och i sin roll som delägare i Melodea. MoRe och SP kommer att ha centrala funktioner för uppförande och drift av anläggningen, som beräknas vara på plats under första halvåret 2016.

Anläggningen stöttas finansiellt via Länsstyrelsen Västernorrland, Holmen, Kempestiftelserna, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, och Önnesjöstiftelsen.

Piloten för nanokristallin cellulosa kommer att placeras i anslutning till Biorefinery Demo Plant i Örnsköldsvik.

Länk till bild