Nyheter

MoRe investerar i nytt TOC-instrument

2015-08-28

I september installeras ett nytt TOC-instrument hos MoRe. Förutom att mäta totalt organiskt eller oorganiskt kol i lösningar kan det nya instrumentet även mäta totalkväve. Genom att exempelvis analysera totalkväve i bioreningens in- och utgående strömmar får man besked om reningens effekt vad gäller kväveutsläpp.

– Exempel på uppdrag för TOC-mätning är att vi mäter karbonathalten i olika lutar, berättar Christina Wedin. Det är viktigt att ha koll på karbonathalten i lutarna eftersom man annars kan få inkrustproblem i indunstningen.

– TOC-mätning ersätter mer och mer bestämning av COD i utsläpp, men naturligtvis kommer vi även fortsättningsvis att utföra COD mätningar. Vid blekningsförsök kan därför försöksprogrammet kompletteras med TOC-mätning för att få en uppfattning om resulterande utsläppsnivåer från fabriken. Av samma skäl kan en massaleverantör eller ett ointegrerat pappersbruk vilja veta nivån på uttvättbart TOC. Då används en standardmetod enligt vilken massan slås upp i en defibrör och därefter kan vi mäta TOC i vattnet som använts.

Den nya TOC-mätaren installeras under september och tillverkare är Shimadzu.