Nyheter

MoRe på Ekmandagarna

2015-02-02

Som alltid fanns representanter från MoRe Research på plats under Ekmandagarna i Stockholm. Årets tema var ”Insikt – Idé – Investering” och en rad intressanta föredrag presenterades. Stefan Svensson var moderator för en av sessionerna.

– Ekmandagarna är ett viktigt arrangemang för skogsindustrin och SPCI:s medlemmar och därför deltar vi också varje år, säger Stefan Svensson. Årets tema ”Insikt – Idé – Investering” är synnerligen aktuellt i en tid när vi står inför stora utmaningar att skapa nya värden från vår fina råvara. Forskning, utveckling och uppskalning av bärande idéer måste ligga i fokus för att vi ska få tillgång till effektivare processer och nya kommersiella produkter.  

– Förutom att Ekmandagarna är ett forum att lyfta för skogsindustrin aktuella ämnen, så är det en bra möjlighet att träffa olika företagsrepresentanter under gemytliga former. Jag vill därför passa på att tacka för alla trevliga samtal och diskussioner vi hade med såväl kunder som andra deltagare. Jag har redan bokat in 26-27 januari 2016 i min almanacka och det tycker jag att fler borde göra, slutar Stefan Svensson.