Nyheter

MoRes klimatkammare avslöjar fuktens påverkan

2015-03-02

Både enskilda pappersark och hela pallar kan utsättas för varierande fukt och temperatur i MoRes klimatkammare. Experimentuppställningarna i klimatkammaren kan anpassas till olika uppdrag, vilka dels kan vara att lösa problem och dels att ingå i utvecklingsprojekt.

Fibermaterial är hygroskopiska och därför är det viktigt att kunna mäta hur den omgivande luftfuktigheten påverkar de fysiska egenskaperna hos pappers- och kartongmaterial. I MoRes klimatkammare kan fuktens inverkan på olika prover testas under kontrollerade former. Fukten kan varieras mellan 20 % och 80 % RH och temperaturen kan varieras mellan 10 till 40 oC. Det betyder att även extrema förhållanden kan simuleras och dess effekter på papperet eller kartongen kan mätas.

– När det gäller papper, men även i många fall för förpackningsmaterial, vill man oftast veta hur materialet cocklar och/eller curlar, berättar Tommy Nordin, MoRe Research. Med hjälp aven lasermätutrustning kan vi mäta papperets planhet med hög upplösning. Genom att ställa om fukten i kammaren och mäta provet i varje fuktnivå, kan vi bestämma hygroinstabiliteten, men också mäta inbyggda spänningar i provet.

– Eftersom kammaren är relativt stor kan vi ta in två pallar med papper eller massa för kunder som exempelvis vill se hur de påverkas av omgivande fukt och varierad temperatur under längre transporter. Vi har således stor flexibilitet när det gäller vilka typer av uppdrag vi löser med hjälp av klimatkammaren. Uppenbarligen har också många kunder upptäckt det eftersom vi har god beläggning på uppdrag i klimatkammaren, slutar Tommy Nordin.