Nyheter

MoRes presstork i forskningsprojekt

2015-10-29

I MoRes presstork kan ark med olika fukthalt och sammansättning torkas genom att variera parametrarna presstryck, temperatur och hastighet. Nyligen har forskare från Mittuniversitetet utnyttjat presstorken för studier ingående i ett forskningsprojekt med syfte att kunna studera effekter i ark tillverkade av CTMP-massor.

Genom att presstorken kan ställas in med olika kombinationer av presstryck, temperatur och hastighet kan situationen i olika delar av en kartong- eller pappersmaskin simuleras på ett enkelt sätt. På så vis kan studier genomföras för att se hur och var olika förlopp sker, exempelvis under vilka temperatur- och tryckförhållanden konsolidering av arkstrukturen äger rum.

– Vi testar ark med olika fibersammansättning och fukthalt för att se hur olika tryck och temperaturer inverkar på olika arkegenskaper, berättar Hans Höglund, Professor vid Mittuniversitetet och som tillsammans med Gunilla Pettersson, doktor vid Mittuniversitetet, under några dagar genomförde testerna. Presstorken är därför en bra utrustning att kunna göra dessa försök i.

– MoRe har med sin bakgrund i MoDo FoU ett stort antal pilotutrustningar som köpts eller specialbyggts för oss under åren, säger Elly Westberg, processkonsult hos MoRe. Man kan faktiskt säga att när man minst anar det så har MoRe ofta en apparat passande för ändamålet. Som i det här fallet när det gäller användning av presstorken i ett forskningsprojekt.