Nyheter

Ny ekonom med rötterna i MoDo

2015-12-16

Egle Wigren är sedan den 23 november anställd som ekonom och redovisningsansvarig för MoRe Research. Hon har tidigare arbetat tretton år som ekonom och ekonomichef för MoDo Mets i Estland och kan på så vi sägas vara återbördad, om inte till fadershuset, så åtminstone till MoRe Research som också har rötterna i MoDo.

– Jag började som ekonom 1997 hos MoDo Mets, nuvarande Holmen Mets, i Estland, ett bolag som tillhörde MoDo Skog och svarade för vedinköp från Estland till de svenska MoDo-bruken, berättar Egle Wigren. Efter tre år blev jag ekonomichef, vilket jag var i tio år. Från 1997 och fyra och ett halvt år framåt läste jag, parallellt med arbetet på MoDo Mets, business administration på Tallinns universitet.

– För snart tio år sedan träffade jag min nuvarande man och flyttade till Sverige 2010 där vår dotter föddes. Två år senare kom vårt nästa barn och jag har därför varit mammaledig tills nu. Under tiden i Sverige har jag studerat svenska, speciellt med inriktning på företagsekonomi.

– Det känns mycket roligt att komma till MoRe Research, med tanke på att både jag och MoRe har en historia i MoDo. Arbetsuppgifterna här motsvarar de som jag hade hos MoDo Mets och samtidigt har jag nytta av mina erfarenheter av skogsindustrin, slutar Egle.