Nyheter

Ny sprängstyrkemätare i MoRes satsning på förpackningsmaterial

2015-06-17

Marknaden för fiberbaserade förpackningsmaterial växer och därmed behoven av fysikaliska och kemiska tester av såväl råvaror som producerat förpackningsmaterial. För att kunna möta efterfrågan på uppdrag från tillverkare av såväl råvaror som förpackningsmaterial investerar MoRe successivt i mer utrustning, nu senast i en ny sprängstyrkemätare som klarar sprängtryck upp till 1400 kPa. 

– Vi har redan mycket goda analysmöjligheter för att kunna analysera såväl de fiberråvaror som de kemikalier som används vid tillverkning av kartong, fluting, liner, säckpapper och etikettpapper, säger Maria Hännström, Projektingenjör vid MoRe Research. I vår dynamiska arkformer och på vår experimentpappersmaskin kan vi producera olika typer av förpackningsmaterial och testa dessa. Vi kan också utvärdera tryckbarhetsegenskaperna i flexo och inkjet av material som vi får av kunder eller som vi på kunduppdrag tagit fram i våra piloter.

– Hittills har vi haft några luckor i möjligheterna att fysikaliskt testa vissa egenskaper hos kartong, liner och fluting i högre ytvikter, liksom även hos massaark. Med den nya sprängstyrkemätaren från Frank PTI kan vi nu testa material med ett sprängtryck upp till 1400 kPa enligt ISO 2759. Under hösten kommer vi att komplettera vår utrustning för olika kompressionsprovningsmetoder så att vi klarar alla typer av sådana provningar.