Nyheter

Raghu Deshpande licentiat på arbete om natriumbisulfitkok

2015-09-25

Raghu Deshpande presenterade och försvarade fredagen den 25 september sin licentiatavhandling på natriumbisulfitkokets första steg för framställning av dissolvingmassor. Arbetet har varit ett samarbete mellan MoRe Research, Domsjö Fabriker och Karlstad universitets forskarskola VIPP. Opponent var docent Martin Ragnar, Svenskt Gastekniskt Centrum i Malmö, och avhandlingen godkändes.

Raghu Deshpande har en examen som M.Sc.Tech-Pulp and Paper Science från Karnataka University i Dharwad och arbetade efter studierna inom utvecklingsavdelningen hos Aditya Birlas cellulosafabrik i Harihar i Indien. I arbetsuppgifterna ingick bland annat att utvärdera olika typer av vedråvaror för dissolvingcellulosa.

Raghu har i sitt licentiatarbete med titeln ”The initial phase of sodium bisulfite

pulping of softwood dissolving pulp” fokuserat på kokets första steg för framställning av dissolvingmassor baserade på barrved med användning av natriumbisulfit som bas. Arbetet har utförts i MoRes laboratorium. Resultatet presenterades vid en licentiatföreläsning på Karlstads universitet den 25 september.

Sulfitprocessen används idag vid ett begränsat antal bruk i världen. Bruken som använder natrium som bas är färre än fem. I och med det ökande intresset för bioraffinaderi har också intresset för den natriumbaserade kokprocessen ökat. Raghu Deshpande har genomfört kokförsök i MoRes kokeri med såväl 100 % granflis som 100 % tallflis. Kokförsöken har gjorts med kokvätska som tillverkats på MoRe liksom med industriell kokvätska från Domsjö Fabriker. Aktiveringsenergierna för olika vedkomponenter har bestämts liksom bildande av tiosulfat och sulfat i sidoreaktioner.

Arbetet har, med finansiering från KK-stiftelsen och Kempestiftelserna, utförts inom Karlstad universitets forskarskola VIPP under ledning av professor Ulf Germgård. Övriga projektpartners och finansiärer har varit MoRe Research och Domsjö Fabriker.