Nyheter

Traineeprogrammet avslutat och två fick jobb hos MoRe

2015-04-27

Traineeprogrammet, som initierats och drivits av Åkroken Science Park i Sundsvall i nära samarbete med SP Processum i Örnsköldsvik, startade hösten 2013. Under 18 månader har de fått möjligheten att fördjupa sig i och bidra till utvecklingen hos fyra företag i Västernorrland – AkzoNobel, Eurocon, Metsä Board Husum och SCA – ett samarbete som ska främja tillväxten på ung välutbildad arbetskraft i regionen.

Det övergripande syftet med programmet har varit att bidra till regionens kompetensförsörjning och utveckling. Målet var också att hjälpa till att skapa nya länkar och ökad samverkan mellan de medverkande företagen och att bidra till att attrahera ung kompetent arbetskraft till regionen, något som varit en viktig drivkraft för företagen som medverkat.

Intresset för traineeprogram fortsätter också att växa bland unga akademiker. Tomas Gardfors är civilingenjör inom kemisk teknik vid Umeå universitet och en av deltagarna inom traineeprogrammet. Han tilltalades av möjligheten att få samarbeta med fyra potentiella arbetsgivare, men lade också stor vikt vid att programmet har ett uttalat fokus på personlig utveckling.

– Traineeprogrammet har gjort att jag är många erfarenheter rikare och jag har fått ett nätverk som kommer att vara nyttigt både nu och i framtiden, säger Tomas Gardfors. Men det allra bästa har varit den personliga utveckling som jag fått genom programmet med både mentorer och coachning.

– Formerna för traineeprogrammet är mycket spännande och oavsett vilket företag deltagarna anställs i efter programmet så kommer den kompetens, det nätverk och den erfarenhet de skaffat sig vara mycket värdefull för branschen och för regionen, säger Stefan Svensson, VD MoRe Research. Både Ami Karlsson och Thomas Gardfors gjorde en del av sina traineeperioder hos oss på uppdrag av Eurocon och vi var så nöjda med deras arbete att vi anställt båda två.

Den tredje traineen som genomförde programmet var Maria Karlström som efter sin traineeperiod fått anställning som teknisk projektledare på Eurocon MOPSsys i Örnsköldsvik.