Nyheter

Vattenrening med filter av nanocellulosa

2015-10-19

Inom ramen för projektet NanoSelect har försök nu gjorts att i MoRes experimentpappersmaskin, XPM, tillverka porösa membran med nanocellulosa som absorbent. De tillverkade membranmaterialen kommer att genomgå omfattande tester för att undersöka deras vattenrenande förmåga.

NanoSelect är ett EU-projekt i slutfasen och beräknas vara avslutat i februari 2016. Projektet koordineras av Luleå tekniska universitet och samarbetspartners är Imperial College i London liksom VTT, EMPA , University of Maribor , CEMITEC, Acondaqua, SP Processum, och Alfa Laval. Projektets mål är att utveckla porösa membran med nanocellulosa för vattenrening genom selektiv absorption.

– Det framtagna membranmaterialet ska, förutom att ha effektiva vattenreningsegenskaper, kunna framställas till låg kostnad, vara återvinningsbart och helt nedbrytbart, berättar Zoheb Karim, doktorand vid Luleå tekniska universitet. Under tre och ett halvt år har vi utvecklat membran som fungerat bra i labb- och pilotskala och nu skalar vi upp för att kunna tillverka dem för tester i större skala.

– I MoRes experimentpappersmaskin har vi producerat membran med olika mängder och funktionalitet av nanocellulosa, liksom olika membrankonfigurationer.  De producerade membrantypernas reningsförmåga av vatten kommer nu att utvärderas.

– Det här är första gången som XPM använts för att tillverka material som innehåller nanocellulosa, berättar Jan-Ove Häggström, ansvarig för XPM. Som alltid när vi gör försök av en helt ny typ uppstår en del nya utmaningar, vilket gör det här arbetet så intressant. Samtidigt visar de här försökskörningarna att vår experimentpappersmaskin är en mycket användbar resurs i många, och ibland oväntade, sammanhang.