Nyheter

2016

2016-12-16 Raghu Deshpande har disputerat vid Karlstad universitet
2016-11-24 Papper, massa och kartong åldras värdigt hos MoRe
2016-11-24 En flexibel pappersmaskin ger MoRe många uppdrag för tissue
2016-11-24 MoRe och Eurocon erbjuder analys av svaggaser och konstruktion av system för destruering
2016-11-23 Fun MoReison har släppt en ny musikvideo lagom till jul
2016-11-22 Raghu Deshpande disputerar vid Karlstad universitet
2016-09-29 MoRe deltog vid kungligt besök
2016-09-26 Hans Majestät Konungen och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besöker Domsjö Fabriker och SP Processum
2016-09-16 Blivande jägmästare besökte MoRe
2016-09-14 MoRe storsatsar på utveckling av nanocellulosa
2016-09-13 Manuela, en erfaren och utbildad teknikbedömare
2016-09-13 MoRe erbjuder intern revisionstjänst av laboratorier
2016-09-13 Nytt instrument analyserar molekylviktsfördelning i cellulosa
2016-07-07 Piloten för flisning med trumteknik i drift!
2016-06-22 Fun MoReisons musikvideo ”Kokerivisan” släppt
2016-06-22 ”En midsommarnattsdröm”..
2016-06-22 Fun MoReisons musikvideo ”Kokerivisan” släppt
2016-06-21 Den nya viskospiloten är på plats!
2016-06-21 Pilotkokeriets flexibilitet är intressant för kunderna
2016-05-12 Tekniken bakom piloten för nanokristallin cellulosa har fått innovationspris
2016-05-12 Ett mycket erfaret team för ackrediterade miljöanalyser
2016-05-11 Analyser av såpa och tallolja allt intressantare
2016-05-11 MoRe väckte intresset för kemi till en kommande generation
2016-05-10 MoRe ackrediterat för miljörelaterade vattenanalyser
2016-04-29 Lyckat seminarium på SPCI Convention
2016-04-22 Textil & Mode på SPCI Convention
2016-03-29 Pilotanläggning för nanokristallin cellulosa i Örnsköldsvik – Samarbetsavtalet klart!
2016-03-03 Membran av nanocellulosa tillverkade på XPM för internationellt projekt
2016-03-03 Mer MoRe på SPCI Convention
2016-03-01 Jessica Sjöstedt förstärker ljusmikroskopi
2016-03-01 Jonas Hannu ny GC-MS specialist på Analysteknik
2016-03-01 MoRe satsar kraftfullt på ljusmikroskopi och trouble shooting
2016-03-01 MoRe satsar kraftfullt på ljusmikroskopi och trouble shooting
2016-02-04 MoRe och Wallenberg Wood Science Center i samarbete om nanocellulosa
2016-01-14 Madelene Nordquist laboratorieingenjör på Analysteknik
2016-01-14 Hanna ansvarar för projekt inom viskos, spinning och blekning