Nyheter

Blivande jägmästare besökte MoRe

2016-09-16

För sjätte året i rad besökte en grupp blivande jägmästare nyligen MoRe Research för att lära sig mer om hur vedråvara blir till papper eller viskosfibrer. Med hjälp av MoRes pilotutrustningar visades hela produktionskedjorna.

I jägmästarnas utbildning ingår studiebesök i kursen Produktkrav - Förädlingsteknik – Vedråvara vilken leds av Erik Walfridsson. Det som gör studiebesöket så uppskattat är att studenterna själva får göra en del praktiska försök i MoRes pilotutrustningar, vilket gör det hela mer verklighetsnära än ett traditionellt studiebesök.

Studiebesöket gick över två dagar och avslutades med information om den forskning som pågår inom bioraffinaderiområdet och ett besök till bioraffinaderiet Domsjö Fabriker för att se hela processen från vedråvara till färdig specialcellulosa och lignin. Fördelen med att göra detta kursavsnitt i Örnsköldsvik är att här finns allt samlat.

– Hos oss har studenterna fått se hela kedjan från ved till papper eller viskosfibrer, berättar Lars Sundvall, ansvarig för programupplägget hos MoRe. Första dagen besöktes stationer för vedhantering, flisning, kokning och blekning, medan den andra dagen ägnades åt malning, papperstillverkning, viskos samt ljusmikroskopi och SEM. Speciellt uppmärksammat blev det att få se hur man spinner viskosfibrer i spinnpiloten.