Nyheter

Ett mycket erfaret team för ackrediterade miljöanalyser

2016-05-12

Ulrika Söderlund, Manuela Lopez och Åsa Wallin är ett mycket kompetent team som ansvarar för och utför de ackrediterade miljöanalyserna hos MoRe Research. Samtliga har en mycket gedigen bakgrund och erfarenhet och de har sammanlagt arbetat med ackrediterade analyser i 75 år.

Ulrika Söderlund och Åsa Wallin är båda biomedicinska analytiker utbildade vid Uppsala universitet respektive Umeå universitet. Utbildningen till biomedicinsk analytiker är treårig och innehåller såväl kemi som omfattande laboratoriepraktik. Manuela Lopez tog sin licentiatexamen i kemi på University of Havanna år 1978. Hon undervisade därefter i kemi i tio år på teknisk högskolenivå och forskade samtidigt på utsläpp till vatten innan hon 1989 kom till Örnsköldsvik.

– Vi har alla tre jobbat på det ackrediterade laboratoriet KomLab i Örnsköldsvik sedan början av 1990-talet, berättar Manuela Lopez, Processkonsult och kontaktperson för ackrediterade miljöanalyser hos MoRe. Därför kan vi, utan att darra på manschetten, säga att vi har en mångårig erfarenhet och vet vad det handlar om att arbeta med ackrediterade analyser och de krav som då ställs. Vi ser verkligen fram emot att komma MoRes kunder inom skogsindustrin nära och hjälpa dem med analyser som kräver att de utförs av en neutral och ackrediterad part.

– Förutom att kunna erbjuda våra kunder inom skogsindustrin dessa analyser så öppnas även möjligheten att erbjuda kunder inom offentlig verksamhet på kommun och länsnivå ackrediterade miljöanalyser, säger Robert Selling, Avdelningschef Analysteknik. Mer specifikt gäller ackrediteringen analyser av avloppsvatten, recipientvatten, lakvatten, processvatten och dricksvatten och på vår hemsida finns en komplett lista på alla analyser som omfattas av ackrediteringen.