Nyheter

Hans Majestät Konungen och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besöker Domsjö Fabriker och SP Processum

2016-09-26

Onsdag den 28 september besöks Domsjö Utvecklingsområde av Hans Majestät Konungen och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Fokus för besöket är hållbar skogsindustri och dess framtida möjligheter att förädla råvaran.

 Besöket i Domsjö inleds med en kort guidad tur runt området. Lars Winter, VD Domsjö Fabriker, berättar om Domsjös utveckling från ett traditionellt massabruk till ett modernt bioraffinaderi. Sällskapet går därefter in i Domsjö Fabriker för att ta del av information om den unika processen och dess produkter.

 – Jag är stolt att få visa vårt bioraffinaderi. Våra produkter har sitt ursprung i ett hållbart skogsbruk och de återfinns i många slutprodukter såsom viskoskläder, medicintabletter och hygienartiklar.

 – Bioraffinaderiprodukterna kan i många fall ersätta fossilt baserade produkter och på så sätt utgöra en grund för den framtida bioekonomin, kommenterar Lars Winter, VD Domsjö Fabriker.

 SP Processum kommer tillsammans med tre av sina medlemsföretag, Sekab, MoRe Research och AkzoNobel, visa hur skogligt baserad bioraffinaderi kan vara basen i omställningen till en bioekonomi genom att exemplifiera med några av de bioraffinaderiprodukter och tekniker som man tillsammans arbetat med.

 – Domsjö industriområde och norrlandskusten är en unik miljö där gröna kemikalier, drivmedel och material produceras redan idag och där nya bioraffinaderiprocesser utvecklas i nära samarbete mellan världsledande industrier, forskningsföretag, forskningsinstitut, och akademi. Vi är stola över att få visa upp detta för H.M. Konungen och landsbygdsministern kommenterar Magnus Hallberg, VD SP Processum.

 

 

Länk till hela pressmeddelandet:

 

http://www.processum.se/images/dokument/Nyheter/Pressmeddelande%20HKM%20160926.pdf