Nyheter

Lyckat seminarium på SPCI Convention

2016-04-29

MoRe, Eurocon och MOPSsys hade ett gemensamt och mycket lyckat seminarium på SPCI Convention på temat ”Vi har smak för skogen som råvara”. Förutom att de tre företagen presenterade tjänster som de erbjuder skogsindustrin och angränsande industrier, involverades publiken via sina mobiler i en diskussion om branschens framtidsfrågor.

– Istället för att på traditionellt sätt placera tre representanter på podiet och låta dem berätta och tycka till om vad de anser om framtiden valde vi en annan väg, berättar Stefan Svensson. Vi hade förvisso tre representanter på scenen men deras roll var inte de traditionella tyckarnas.

– Istället ställde vi ett antal framtidsrelaterade frågor till publiken som svarade genom att använda sina mobiler som moderna ”mentometerknappar”. Svaren från publiken presenterades i realtid på videoskärmen där de växte fram i form av staplar eller ord vars storlek återspeglade publikens åsikter. Panelen, som bestod av Anna Svedberg, MoRe, Hans Hallin, MOPSsys och Lars-Eric Myhrman, Eurocon, kommenterade och kompletterade publikens svar på de olika frågorna. På så vis engagerade vi alla som fanns i salen.

– Vår gemensamma seminariesession blev mycket lyckad och toppades av att vi efter seminariet bjöd på granskottsöl i vår gemensamma monter. Denna skogsbaserade produkt smakade bra trots att ölet troligen inte strikt följer de tyska ölreglerna, slutar Stefan Svensson.