Nyheter

Membran av nanocellulosa tillverkade på XPM för internationellt projekt

2016-03-03

NanoSelect har under fyra år genomförts av ett internationellt konsortium lett av Luleå tekniska universitet och dessutom bestående av VTT, Imperial College London, EMPA, Univerza v Mariboru, Cemitec, Acondaqua, Alfa Laval och SP Processum. Syftet med projektet har varit att framställa porösa membran och skum av två nanocellulosatyper för rening av vatten genom selektiv absorption och testa dessa.

– Vår roll i projektet har varit att ta fram material för tillverkning av nanocellulosa, berättar Björn Alriksson, ansvarig för SP Processums del i projektet. I det arbetet har vi haft ett samarbete med MoRe Research och SEKAB. I MoRes experimentpappersmaskin, XPM, producerades membran med olika mängder och funktionalitet av nanocellulosa, liksom olika membrankonfigurationer. Se filmen från tillverkningen av membranen.

– Det är roligt att vi nu efter vi efter fyra års forskning inom NanoSelect-projektet kan framställa ett antal filterprototyper, säger Björn Alriksson. De producerade membranprototypernas reningsförmåga av vatten har utvärderats hos vattenreningsföretaget Acondaqua i Spanien. Resultaten från utvärderingen var mycket positiva. Om allt slår väl ut hoppas vi att så småningom kunna omsätta resultaten i filterprodukter för vattenrening, vilket skulle vara efterfrågat på många håll i världen där tillgången på bra vatten är bristfällig och behoven av att rena det vatten som finns stora.

– Det är spännande att vår XPM på ett lyckat sätt användes till att tillverka membran av nanocellulosa för vattenrening, kommenterar Stefan Svensson. Det visar verkligen den flexibilitet som maskinen har och att MoRe finns med i framkant på utvecklingen. En ännu större roll kan vi spela inom nanocellulosa när den nya piloten här i Örnsköldsvik för nanokristallin cellulosa står färdig.

Mer information finns på projektets hemsida; www.nanoselect.eu.