Nyheter

MoRe erbjuder intern revisionstjänst av laboratorier

2016-09-13

Till raden av tjänster som MoRe erbjuder sina kunder har nu också lagts internrevision av ackrediterade laboratorier. Manuela Lopez, som anställdes i våras och som genomför revisionerna, har tidigare genomgått SWEDACs utbildning för bedömare och anlitats av SWEDAC som teknisk bedömare vid ett flertal tillfällen.

SWEDAC genomför tillsyn av de laboratorier man ackrediterat men kräver att laboratorierna bör genomföra en intern revision årligen. I och med att Manuela Lopez, som redan under många år genomfört tekniska bedömningar av ackrediterade laboratorier på uppdrag av Swedac, anställts hos MoRe, kan vi nu erbjuda denna tjänst till våra kunder.

– Vid en revision granskar jag både dokument och rutiner, säger Manuela Lopez. Det är viktigt att personalen på sin arbetsplats har tillgång till dokumentationen och att den inte står och samlar damm någonstans. Naturligtvis intervjuar jag också personalen för att få veta hur verksamheten fungerar. Jag har själv arbetat på ett ackrediterat laboratorium i snart tjugo år så jag vet vilka krav som ställs. Enkelt uttryckt går revisionen ut på att kontrollera ”att man gör som man säger att man ska göra”.

– Domsjös miljöjaboratorium är ackrediterat enligt ISO 17025 för att själva kunna analysera och rapportera våra utsläppsdata, berättar Patrik Svensson, Chef HSEQ vid Domsjö Fabriker. För få behålla ackrediteringen måste en intern revision göras årligen och vi köpte därför internrevision av laboratoriet mot ISO 17025 av MoRe. Det är viktigt att vi kan behålla ackrediteringen eftersom det är kostnadseffektivare att själva ha förtroendet att få göra miljöanalyserna.

– Vi har tittat på möjligheten att utbilda en egen intern revisor men eftersom det är en uppgift som görs endast en gång per år blir det svårt att upprätthålla kompetensen. Jag tror att många bruk liksom andra processindustrier är i samma situation och vårt beslut blev att istället anlita MoRe och Manuela Lopez, som har en gedigen erfarenhet av att bedöma och revidera certifierade laboratorier. Vi är mycket nöjda med den lösningen och vi fick en grundlig revision utförd och det kommer inte att bli några som helst bekymmer när SWEDAC kommer och gör sin kontroll. 

– Eftersom Manuela Lopez i sitt tidigare arbete har genomgått utbildning som bedömare av SWEDAC, såg vi möjligheten att erbjuda denna tjänst till våra kunder, säger Anna Svedberg, Marknads- och utvecklingsansvarig på MoRe Research. Dessutom har hon mångårig erfarenhet av att arbeta på ett ackrediterat laboratorium. Därför passar det som hand i handsken att våra kunder får möjligheten att dra nytta av denna möjlighet.