Nyheter

MoRe och Wallenberg Wood Science Center i samarbete om nanocellulosa

2016-02-04

Wallenberg Wood Science Center vid KTH och MoRe Research kommer i ett forsknings- och utvecklingsarbete att utveckla en demonstrationsmiljö vid MoRe Research för tillverkning av planformade material baserade på upp till 100 % nanocellulosa, t.ex. filmer och skum. I projektet, som är tvåårigt, kommer två post-doc tjänster att tillsättas och vara placerade hos MoRe.

– Vi är mycket glada över samarbetet med Wallenberg Wood Science Center i detta projekt som verkligen är ett framtidsprojekt, säger Anna Svedberg, Marknads- och utvecklingsansvarig samt tillika bihandledare hos MoRe i projektet. Speciellt glädjande är det att två av världens främsta forskare inom sina respektive områden, Professor Lars Berglund och docent Daniel Söderberg kommer att handleda våra två post-docs.

Forskningsprojektet går ut på att tillverka plana material av nanocellulosa, filmer och skum, vilket möjliggör produktveckling för olika applikationer och på sikt även småskalig kommersiell produktion. Experimentpappersmaskinen (XPM) kommer att vara ett nyckelinstrument i forskningsarbetet där viss modifiering av maskinen kommer att fordras, ex. hos inloppslåda, viraparti samt torkparti. Dessa modifieringar kommer att vara modulära för att fortsatt tillåta konventionell papperstillverkning i kommersiella kunduppdrag.

– Vår XPM har under 60 år använts för att utföra verklighetsnära försök vid tillverkning av tissue, papper och kartong, fortsätter Anna Svedberg. Den har med jämna mellanrum uppgraderats för att hela tiden hänga med i utvecklingen inom papper och kartong. Detta forskningsprojekt går bland annat ut på att utveckla moduler till maskinen för att den ska kunna tillverka plana material av nanocellulosa, vilket öppnar helt nya möjligheter för vår utveckling inom detta framtidsområde.

– Rekryteringen av tjänsterna kommer att påbörjas under mars månad och tjänsterna kommer att utannonseras från mitten av februari (se www.more.se). Vi är övertygade om att flera intressanta personer kommer att vilja vara med på denna spännande resa. Det faktum att en pilotanläggning för nanokristallin cellulosa också snart kommer att byggas i området ökar dragningskraften ytterligare för dessa tjänster.

Till finansieringen av hela projektet på 5,4 miljoner kronor bidrar Kempestiftelserna, Wallenberg Wood Science Centre och MoRe Research. Projektperioden omfattar totalt två år, med start tidigast mars 2016.

För mer information och visat intresse kontakta Anna Svedberg.E-post