Nyheter

MoRe satsar kraftfullt på ljusmikroskopi och trouble shooting

2016-03-01

Behovet av analyser med hjälp av ljusmikroskop har stadigt ökat från många av kunderna. För att klara en högre beläggning och samtidigt leverera resultat med de svarstider som kunderna kräver har MoRe på kort tid dels investerat i ett nytt ljusmikroskop och dels anställt en till ljusmikroskopist.

– Trouble shooting är ett logiskt satsningsområde för oss eftersom vi har en omfattande uppsättning av analysinstrument och ett gediget kunnande om processerna hos våra kunder, betonar Robert Selling, avdelningschef Analysteknik. I den verksamheten är ljusmikroskopi en viktig del för att kunna lösa olika kundproblem.

– Vi har under lång tid haft en hög beläggning inom ljusmikroskopi och vi ser att den trenden kommer att fortsätta. Därför investerade vi i höstas i ett nytt effektivt och fullt utrustat forskningsmikroskop och har anställt Jessica Sjöstedt med gedigen erfarenhet av ljusmikroskopi. Vi har därför två ljusmikroskop och två ljusmikroskopister. Med en större kapacitet kan vi tillfredsställa alla, inte minst när det gäller snabba svarstider.

– Vi har flera återkommande och stora uppdrag, berättar Birgitta Lundgren, ljusmikroskopist hos MoRe. Det kan gälla såväl fiberidentifiering som trouble shooting-uppdrag när kunder har process- eller produktproblem. Uppdragen varierar mellan allt från ved till problem eller reklamationer i samband med tillverkning av högkvalitativa slutprodukter av både papper och kartong.

– Uppdragen är mycket varierande och till skillnad mot de flesta kemiska eller fysikaliska analyser så finns det inga standardmetoder när det gäller att undersöka prov i ljusmikroskop. Vi måste därför vid varje tillfälle hitta det smartaste och snabbaste sättet att analysera provet i ljusmikroskopet.

– En tydlig trend när det gäller våra uppdrag är att kunderna har mer bråttom nu och vill ha sina svar snabbare. Ofta kan det vara slutkunden som pressar vår kund på snabbt besked. Sedan vi skaffade ett nytt ljusmikroskop i höstas har vi nu två likvärdiga mikroskop och med Jessica Sjöstedt är vi nu två ljusmikroskopister. Därför är vi väl rustade för att kunna ta ännu fler uppdrag för ljusmikroskopi.

– Det är viktigt att påpeka att för att lösa många problem så har vi ett tätt samarbete inom trouble shooting-gruppen. På så vis kan vi med hjälp av studier i ljusmikroskop (LM), svepelektronmikroskop (SEM/EDX) och FTIR-analyser lägga ihop informationen och lösa kundens problem, slutar Birgitta Lundgren.