Nyheter

MoRe storsatsar på utveckling av nanocellulosa

2016-09-14

Tillsammans med flera svenska universitet gör MoRe Research en stor forskningssatsning inom nanocellulosa-området. Två post doc-tjänster, en projektanställning och en licentiand ingår i teamet för att utveckla tillämpningar och tekniker för att producera demonstrationsmaterial från nanocellulosa exempelvis; skummaterial och planformade material såsom filmer och nanopapper.

– Det är fantastiskt roligt att vi nu kan göra denna kraftfulla satsning för att ta nanocellulosa närmare produktion och praktiska tillämpningar, säger Anna Svedberg, Marknads- och utvecklingsansvarig hos MoRe Research. Inom området att tillverka nanocellulosa (nanofibrillär och nanokristallin) finns ett flertal pilotanläggningar runt om i världen som kan framställa nanocellulosa. I Örnsköldsvik pågår projektering av en pilot för nanokristallin cellulosa. När det gäller framställning av materialkoncept är de resultat som tas fram huvudsakligen framställda i labskala, med storleken cm2 eller cm3, vilket möjliggör karakterisering av mekaniska och funktionella egenskaper men oftast inte en utvärdering mot slutanvändning/kundnytta i form av en produkt.

– För att kunna ta utvecklingen vidare är det nödvändigt att kunna producera material i meter-storlek och här kommer vår experimentpappersmaskin, XPM, in i bilden. Den är flexibel och i rätt storlek för att bli det första uppskalningssteget efter laboratorieskala. Teknik för att producera papper och kartong av fibrer är välkänt, men hur produkter av nanocellulosa på ett effektivt sätt ska produceras i större skala är inte utvecklat. Det är huvuduppgiften för våra post docs att lösa.

– Under utvecklingstiden kommer XPM att temporärt byggas om efter behov för att i pilotskala tillverka skummaterial, filmer och papper med nanocellulosa som huvudkomponent. Genom sin flexibilitet kan olika uppslag utvärderas och ge värdefull information för vidare uppskalning. Det är viktigt att påpeka att XPM också kommer att användas fortsatt för framtagande av de mer konventionella produkterna.

Post doc-projektet är på två år. Professor Daniel Söderberg vid KTH är handledare och projektet sker i samarbete med Wallenberg Wood Science Centre och KTH. Till projektet har också knutits en projektanställd civilingenjör för utarbetande av metoder för analyser och snart tillkommer i samarbete med Mittuniversitetet även en licentiand. Såväl post doc-projekt som licentiand finanseras av Kempestiftelserna.

– Vi är mycket optimistiska i att kunna ta utvecklingen ett stort steg framåt med hjälp av detta projekt, säger Zoheb Karim, post-doc och Ph D från LTU och vars doktorandarbete ingick i EU-projektet NanoSelect, ett projekt inom EUs 7:e ramprogram som syftade till att utveckla filter för vattenrening tillverkade av nanocellulosa. Min del i projektet är att utveckla tekniker för produktion av filmer och behandlade papper av nanocellulosa.

– Min uppgift är att utveckla produktionsteknik för att i pilotskala kunna producera skumapplikationer av nanocellulosa, berättar Daniele Oliveira de Castro. Jag gjorde mitt doktorandarbete i Brasilien och i Grenoble och det om naturpolymerer. Jag fick därefter en post doc-tjänst vid universitetet i Grenoble och forskade på applikationer av nanocellulosa.

Dimitrios Ilanidis är civilingenjör och kommer närmast från Umeå Plant Science Centre där han forskat på att omvandla lignin till bioetanol med hjälp av svamp. Dimitrios kommer att jobba med ett projekt kopplat till karaktärisering av nanocellulosa och analysmetoder, ett projekt som har koppling till vår nanopilotsatsning.

Till gruppen knyts under hösten en tvåårig licentiandtjänst vars uppgift syftar till ökad styrka hos förpacknings- och tryckpapper genom att använda nanocellulosa med multilagerteknologi.

– MoRe goes nano, vilket vi kan göra tack vare att vi har pilotutrustning av rätt storlek, lämplig analysutrustning och att vi snart har en pilot för nanokristallin cellulosa här på området, säger Anna Svedberg. Med den här satsningen gör vi en djupdykning i nanocellulosa och får samtidigt en mycket spännande och internationell forskningsmiljö, vilket lyfter kompetensen i hela bolaget.